Main Menu / Cynnwys

Fourth & Final Carmarthen Open Throws Meeting 2019: Javelin & Discus on Thursday 25th July PDF Print E-mail
Written by Nathan Jones   
Monday, 15 July 2019 22:39

NEXT EVENT / DIGWYDDIAD NESAF: Thursday 25th July / Dydd Iau 25ain Gorffennaf 18:00 - JAVELIN & DISCUS ON OFFER

Three done...One to go!

The Carmarthen Open Throws Meetings this summer rounds off on the final Thursday of July (25th July) at Carmarthen Leisure Centre Athletics Track in Johnstown SA31 3NQ starting at 18:00. The fourth and final open meeting of 2019 sees the JAVELIN & DISCUS disciplines on offer.

Entry on Thursday 25th July is on the evening from 17:00 at £2 per athlete to compete.

These friendly Thursday evenings at the end of every month is open to all athletes from all clubs in the under 13, under 15, under 17, under 20 and senior age groups. Performances will be sent to Power of 10 and provides a great opportunity to practice ahead of forthcoming league and championship fixtures.

It has been going strong for the last nine years with athletes turning out from across Wales. Javelin coach Ralph Siggery has organised each one.

 

 

 

 

Gwnaeth cyfarfodydd taflu agored Caerfyrddin dychwelyd i Gaerfyrddin ym mis Ebrill, Mai a Mehefin ar gyfer y digwyddiadau'r haf sy'n digwydd ar Nos Iau dwethaf mis Ebrill, Mai, Mehefin a Gorffennaf. Mae pob un yn cymryd lle ar drac Canolfan Hamdden Tre-Ioan, Caerfyrddin SA31 3NQ. Amser dechrau yw 6 o'r gloch.

Cofrestru ar y noson o 5 o'r gloch gyda mynediad o £2 yr un i gymryd rhan.

Mae'r nosweithiau Iau cyfeillgar hyn ar diwedd bob mis yn agored i bob athletwyr o bob clwb yn y grwpiau oedran canlynol: dan 13, dan 15, dan 17, dan 20 ac athletwyr hyn. Danfonir perffomiadau i "Power of 10" ac mae'n gyfle gwych i ymarfer cyn pencampwriaethau a chystadleuaethau sydd i ddod yn ystod y misoedd nesaf.

Mae'r digwyddiadau wedi bod yn mynd o nerth i nerth am y naw blwyddyn dwethaf gyda taflwyr yn troi allan o bob rhan o Gymru. Hyfforddwr gwayaffon Ralph Siggery sydd wedi trefnu bob un.

 

 

The likes of Bethany Moule, James Tomlinson, Brett Morse and Aled Sion Davies as well as a few Paralympic athletes are just some big names who have been regular attendees at the throws meetings and continue to be great models for the future generation. They have gone on to represent Wales and Great Britain in top international competitions.

Following a great night of Javelin & Shot throwing at the end of April, last month in May saw the Javelin and Discus field events focused on that week as well as hammer for for Swansea's duo.

Officials and volunteers are needed to ensure that the events are a success, speak to the organisers if you can help out.

Everyone from all clubs in the U13-Senior age groups are welcome to come along. For further details closer to each date, visit / Am fwy o wybodaeth yn agosach at pob dyddiad, ewch i www.carmarthenharriers.co.uk